Formació Cultiu i recol·lecció Silvestre de PAMs

L’Escola Agrària de Manresa, organitza el curs de 30h sobre Cultiu i recol·lecció silvestre de planta aromàtica i medicinal.

Les plantes aromàtiques i medicinals s’han cultivat i recol·lectat des de l’antiguitat tant per les seves qualitats gastronòmiques com pels efectes beneficiosos que poden aportar a l’organisme. Tant el cultiu com la recol·lecció silvestre poden oferir una alternativa econòmica a les zones rurals.

És un curs molt pràctic a l’entorn del cultiu i la recol·lecció silvestre de les plantes aromàtiques i medicinals, així com els seus usos medicinals o alimentaris. Serà útil per conèixer el mercat de les PAM i els aspectes legals necessaris per a poder escalar el projecte i comercialitzar els productes, també per identificar les plantes medicinals i silvestres més interessants i per conèixer les bones pràctiques per a una recol·lecció conscient i sostenible, així com les eines per poder realitzar acords amb els propietaris de finques agroforestals

Inscripcions mitjançant formulari web: 

https://ja.cat/cursos-2023

Compartir: