Presentació

BioMarkets proposa desenvolupar un nou model en xarxa col·laboratiu de bioproductes i crear un entorn “d’innovació” (Infraestructura i Equipament científico-tècnic) per a l’experimentació de nous itineraris en cadenes de valor dels bioproductes endògens (principalment bolets, tòfones, restes vegetals de diferents orígens, subproductes i residus de la fracció orgànica d’abocadors comarcal i plantes aromàtiques i medicinals).

I sorgeix del repte de crear un entorn d’Innovació favorable per a l’experimentació, per tal de promoure un canvi de transformació territorial, a partir de fer una mirada especial als bioproductes de la comarca com a recursos endogen i per a que actuïn com a motor de canvi al conjunt de territoris de muntanya i del prepirineu de Lleida.

L’objectiu estratègic de BioMarkets és impulsar el procés de transició cap a un model basat en la bioeconomia a partir dels recursos naturals endògens de lesa comarques com a vector de cohesió social i generador de noves economies productives (cadenes de valor) de valor afegit.

Principals productes del projecte

Catàleg de Serveis d’Assesorament i de transferència tecnològica orientat al sector i als emprenedors.

Fitxes de Nous Itineraris productius per introduir els bioproductes en zones de muntanya (principalment tòfones i plantes aromàtiques i medicinals –PAM_) com estratègia a la diversificació de rendes agràries i motor de canvi cap a una economia basada en recursos endògens amb alt valor afegit de cadena de valor.

Model d’aprovisionament dels recursos endògens de la comarca.

Infraestructura (Lab-Centre de Transformació punter) i un entorn d’Innovació científico-tecnològic (BioMarket_MeetingPoint) per a l’experimentació i fer R+D+i al voltant de la transformació i les noves cadenes de valor dels bioproductes de muntanya.

Pla de viabilitat per a la introducció de bioproductes en comarques de muntanya.

Serveis d’innovació, desenvolupament i de KTT (transferència tecnològica) al voltant de la infraestructura científica (Lab-Centre de transformació).

Eines informàtiques creades especialment per reforçar l’impacte i la transferència al sector (Observatori dels recursos endògens dels territoris de muntanya, Plataforma BD per a la consulta i gestió d’informació de la disponibilitat i transformació dels bioproductes al Solsonès, Botiga “on line” de bioproductes i Software de Suport a la Decisió.

Servei d’innovació oberta, col·laborativa de la quàdruple hèlix, orientada a la transformació del model econòmic de les comarques de muntanya. Identificació d’iniciatives enfocades a la valorització dels recursos endògens i l’ús dels bioproductes com estratègia de desenvolupament territorial a la demarcació de Lleida.