Què són?

El programa operatiu de Fons europeu de desenvolupament regional Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020) té com a objectiu la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, d’acord amb les directrius marcades per l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea i la seva implementació a Catalunya.

L’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l’exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent que s’ajustin al seu potencial d’innovació.

Un dels instruments proposats per activar aquest paper del territori són els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT).
Són iniciatives que impulsen els agents del territori i lideren les entitats públiques locals de Catalunya per promoure actuacions que contribueixin a la transformació econòmica del territori i tinguin un fort component d’innovació. Tenen com a principals objectius: millorar la competitivitat de el teixit productiu, crear ocupació i crear vincles amb la cadena de valor internacional.

Les característiques essencials de les actuacions dels PECT són les següents:

Responen a una estratègia territorial que té un consens ampli en el territori.

Persegueixen uns objectius concrets i coherents.

Tenen un impacte múltiple al territori d'actuació, mitjançant la contribució a l'especialització intel·ligent, la millora de la competitivitat, la creació d'ocupació i, en la mesura possible, la creació de vincles amb la cadena de valor internacional.

Els Projectes PECT estan cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc de el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 'Objectiu d'inversió en creixement i ocupació.