Impacte social i territorial perseguit

La comarca del Solsonès, presenta un mosaic agroforestal que representa quasi bé la totalitat de la superfície del territori (100.000 ha). És una comarca rica en recursos naturals endògens provinents d’aquest espai mosaic agroforestal i on es detecten oportunitats reals per crear economia productiva al voltant dels bioproductes.

Els territoris de muntanya suporten fortes tensions i problemes de despoblament, envelliment i escasses oportunitats laborats d’alta qualificació. Per contra, són territoris amb gran capacitat i disponibilitat en recursos naturals endògens que han de poder ser avaluats i valoritzats, per crear noves oportunitats laborals i promoure uns territoris més especialitzats, Intel·ligents i sostenibles, enfocant l’estratègia cap els “Green Jobs” i la bioeconomia, i crear així, un model de canvi territorial.

A Solsona està ubicat el CTFC, pol de coneixement i de transferència tecnològica com agent d’R+D+i que connectarà cadenes de valor i sectors diferents, i amb la resta d’entitats participants del projecte que enllacen i complementen la 4H. Tots aquests elements aporten una dimensió transformadora al projecte, que provocarà un canvi de model territorial, orientat a l’economia verda.

El projecte tindrà impacte mesurable en llocs de treball directes que generarà tindrà també un impacte social i ambiental a mig i llarg termini. Es persegueix un canvi de model territorial, que ha de crear noves cultures de treball i vincles relacionals público-privats o col·laboratius entre empreses i dins les empreses mateixes, de sectors diversos. Suposarà una riquesa important en termes de generació de noves cadenes de bioproductes d’alt valor orientades a sectors diferents que els actuals.

Model de gestió

Pel que fa al model de gestió un cop finalitzat el projecte es preveu la creació i la consolidació d’una estructura territorial d’innovació oberta i col·laborativa orientada a la transformació del model econòmic de les comarques de muntanya, amb la creació d’un “Grup Impulsor” d’agents territorials i sectorials que seguiran treballant més enllà de la vigència del PECT. I es disposarà d’un entorn “d’innovació” amb infraestructures científiques i tecnològiques punteres de primer nivell per donar continuïtat a l’experimentació i el desenvolupament de nous bioproductes, noves aplicacions industrials a partir de matèries renovables.

Tots aquests elements donaran també l’oportunitat de crear nous projectes col·laboratius d’abast regional, nacional o internacional, complementaris a BioMarkets, assegurant així també l’impacte i propòsit del projecte PECT que presentem.

Els objectius específics del projecte són:

Promoure la transferència tecnològica i de coneixement al sector productiu i emprenedor de la comarca.

Crear un “Entorn d’Innovació i de KTT” (Espais BioTest) on poder realitzar proves concepte i desenvolupament de plantes pilot, prototipus de nous productes, processos i models organitzatius.

Connectar el coneixement i la transferència tecnològica que es generi al Solsonès cap a altres territoris de muntanya del Pirineu de Lleida.