Coordinació

Per mitjà d’aquesta operació, el Consell Comarcal del Solsonès exercirà la funció i la responsabilitat d’entitat representant del PECT. Les tasques incloses dins aquesta actuació són:

La coordinació i la interlocució amb la DGAL i altres agents sectorials i territorials.

El seguiment de les operacions i accions.

Disseny i implementació del Pla de Comunicació i difusió.

Plantejament dels reptes de futur en model de co-construcció amb la resta de socis. Conclusions i tancament del projecte.

Governança del projecte.

Suport continu als membres del PECT.

Avaluació intermitja i final de l'impacte del projecte PECT i dels indicadors i de les fites assolides.

Notícies Relacionades