La bioeconomia com a motor de canvi i model de transformació territorial

Projecte d'Especialització Competitivat Territorial (PECT)

Nou coneixement, Innovació, Transferència i Impacte a partir dels recursos naturals endògens del Solsonès

Destacat 1

Breu descripció, dues línies explicant concepte destacat núm 1

Destacat 2

Breu descripció, dues línies explicant concepte destacat núm 2

Destacat 3

Breu descripció, dues línies explicant concepte destacat núm 3

Productes Resultants

Notícies

Entitat Representant
Entitats sòcies beneficiàries
Entitats no beneficiàries
Entitats beneficiàries