Jornada Economies de Muntanya

Presentació Projecte PECT BIOMARKETS  dins la fira del trumfo i la tòfona de Solsona

El passat divendres 03 de març, a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès, es va dur a terme una jornada sobre Economies de Muntanya: producció de plantes aromàtiques i medicinals, bolets, tòfones i altres bioproductes. En aquesta jornada es va donar a conèixer el projecte PECT BIOMARKETS a la ciutadania i emprenedors que hi van assistir.
L’Eva Moré i la Roser Cristóbal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) van exposar als participants quines són les plantes aromàtiques i medicinals (PAM) que creixen el Solsonès, que s’obté d’aquestes plantes, quins sectors de la indústria n’estan interessats, quins són els principals productors de PAM dins la província de Lleida i quines espècies es poden cultivar a la comarca del Solsonès, així com els diferents aprofitaments en la recol·lecció silvestre. També van explicar el procés de transformació de l’assecatge i de la destil·lació que han de fer aquestes plantes abans no arriben a la indústria per als seus múltiples usos. Per últim, van indicar tot el que el projecte pot oferir a les persones que vulguin iniciar-se en cultiu de PAMs o bé que ja si dediquen.


En Daniel Oliach i en Juan Martínez de Aragón, van fer una presentació relacionada amb l’aprofitament de bolets i el cultiu de tòfones. Van parlar sobre la relació que tenen els fongs amb el desenvolupament dels ecosistemes, de les diferències que hi ha entre els fongs saprobis i els fongs micorrízics, també van explicar l’aprofitament actual dels fongs al món, la producció anual de bolets al nostre territori i la importància de la gestió forestal per al seu creixement. Per finalitzar, en Daniel Oliach va presentar les diferents opcions relacionades amb el cultiu de tòfones, va anomenar els països amb major producció del món, i la importància que aquest fong pot tenir de cara al reclam turístic i a l’hora de promocionar altres productes de la nostra terra.


En finalitzar les diferents presentacions, l’empresa Raiels SCCL va liderar una dinàmica participativa relacionada amb la identificació de necessitats i oportunitats a la comarca del Solsonès.

Podeu trobar adjunt aquesta notícia les presentacions que es van fer.

https://www.biomarkets.cat/wp-content/uploads/presentacio-pect-biomarkets-jornada-solsona-03032023.pdf

https://www.biomarkets.cat/wp-content/uploads/presentacio-pams-jornada-solsona-03032023.pdf

https://www.biomarkets.cat/wp-content/uploads/presentacio-tofones-jornada-solsona-03032023.pdf

https://www.biomarkets.cat/wp-content/uploads/presentacio-bolets-jornada-solsona-03032023.pdf

Compartir: